Ejendomsoptimering sker ud fra flere facetter.

Forud for enhver erhvervelse udarbejdes et program for optimering af ejendommens driftsside, optimering af eksisterende lejeforhold samt løsning af en eventuel tomgangsproblematik.

Som led i programmet vil ejendommens omkostningsside blive analyseret, og alle servicekontrakter vedrørende ejendommenes løbende drift bliver gennemgået og eventuelt opsagt eller genforhandlet, således at ydelsesomfang, kvalitet og pris stemmer overens med strategien for den enkelte ejendom.

Derudover vurderer vi, om der markedsmæssigt og lovgivningsmæssigt er mulighed for optimering af den eksisterende udlejning herunder varsling af leje til markedsniveau.

Bygningsmæssige tiltag i form af renovering omfatter typisk istandsættelse af ejendommens klimaskærm og andre opgraderinger f.eks. istandsættelse af opgange, gårdmiljø, samt ombygninger, opsplitninger eller omstruktureringer af lejemål m.v. samt udnyttelse af byggeretter, totalrenovering af boliglejemål, investering i varme-, el- og klimaanlæg og optimering af parkeringsforhold.

Ejendommens aktuelle finansiering vurderes løbende og optimeres i det omfang dette er muligt.