Vores strategi for ejendomsinvesteringer er fokusering på ejendomme med værdipotentiale som kan realiseres ved aktiv drifts- og udviklingsstrategi.

Den aktuelle markedssituation analyseres løbende og udviklingsstrategien tilpasses så den afspejler den aktuelle efterspørgsel.

Ændring af lokalers oprindelige anvendelse til en anden og mere tidssvarende anvendelse er en væsentlig del af vores udviklingsstrategi og gennem tiden har vi ombygget et stort antal kvadratmeter i ældre erhvervsejendomme til moderne kontorer og boliger.

Andre væsentlige elementer er optimering af ejendommenes aktuelle driftsmæssige situation herunder optimering af driftsudgifter, finansiering samt optimering af eksisterende lejeforhold efter den gældende lejelovgivning samt ved individuelle forhandlinger med lejerne.

Strategisk indkøbes ejendommene med henblik på udvikling og derefter salg. Perioden for salgsmodning andrager typisk 3-4 år men afhænger af projektets omfang og markedssituationen.

Den aktuelle markedssituation vurderes og sammenholdes løbende med den enkelte investering og opstår der en favorabel mulighed for salg på et tidligere udviklingsstadie vurderes den aktuelle gevinst med markedets øvrige muligheder.