De enkelte projekter etableres typisk i selvstændige selskaber i enten hel- eller delejerskab.

Vi har gennem årene haft mange forskellige partnere både passive og aktive og forud projektets opstart, fastlægges hver parts ansvars og arbejdsopgaver.

Valget af selskabsstruktur afhænger at det enkelte projekt, sammensætningen af investorer, exit muligheder samt beskatningsforholdene.

.