Fontaine A/S er 100 % personligt ejet af Claus Láfontaine Møller.

Selskabet er registreret i Erhvervs og Selskabsstyrelsen under cvr. nr. 21 06 49 39 og har adresse Strandvejen 660A, 2930 Klampenborg.

Yderligere oplysninger kan rekvireres ved henvendelse til selskabet.